Izboljšanje možnosti zdravljenja je poglavitni motiv ob pridružitvi družini Best Doctors. Večina ljudi upa, da teh storitev nikoli ne bodo potrebovali. Žal se ta želja vsem ne uresniči in mnogi se ob diagnozi bolezni za boljše možnosti ozdravitve obrnejo na Best Doctors.

Best Doctors je opravil raziskavo med vsemi, ki so do decembra 2018 koristili storitve in načrta zdravljenja. Kot kažejo rezultati, pa so razlogi zakaj so se obrnili na Best Doctors različni. Kar 64 odstotkov ljudi se je obrnilo na Best Doctors, ker so želeli preveriti diagnozo, dvomili o nujnosti operacije, dvomili v informacije, ki so jih pridobili od »domačih« zdravnikov in specialistov ali pa se njihovo zdravstveno stanje – kljub drugačnim napovedim – ni izboljševalo.

35 odstotkov ljudi ni dvomilo v postavljeno diagnozo in informacije, ki so jih o svoji bolezni dobili v dotedanjem postopku zdravljenja, ampak so pričakovali samo pomoč pri odločanju glede nadaljnjih postopkov zdravljenja ali želeli samo bolje razumeti postavljeno diagnozo oziroma svoje zdravstveno stanje.

preverjanje diagnoze

dvom o nujnosti operacije

dvom v informacije, pridobljene od zdravnika

zdravstveno stanje se ne izboljšuje

boljše razumevanje svojega zdravstvenega stanja / diagnoze

pomoč pri odločanju o možnostih zdravljenja

Vir: Best Doctors EMEAA; Zurich.ae

Ali je Best Doctors izpolnil pričakovanja?

Kar 97 odstotkov članov je po pridobitvi drugega mnenja in načrta zdravljenja izrazilo zadovoljstvo in izkazalo največje zaupanje v storitve Best Doctors. To pomeni, da bi storitve, ki jih ponuja Best Doctors, priporočili tudi prijateljem in znancem.

To niti ni presenetljivo, saj statistika Best Doctors kaže, da je kar 45 odstotkov prvotnih diagnoz dopolnjenih ali spremenjenih, v 79 odstotkih primerov pa Best Doctors dopolni ali spremeni tudi načrt zdravljenja.

Vir: bestdoctors.com

Best Doctors v Sloveniji

V zadnjem letu je storitve drugega mnenja in načrta zdravljenja koristilo več kot 400 Slovencev. Motivi za koriščenje storitev Best Doctors so – kot kaže zgornji prikaz – tudi v Sloveniji podobni.

Do sedaj smo imeli v Sloveniji 57 primerov, ko so naši člani želeli izvedeti več ali celo preveriti smiselnost ortopedske operacije, na katero so jih napotili slovenski specialisti.

Pogosto je drugo mnenje in načrt zdravljenja našemu članu omogočilo hitrejšo napotitev na operacijo, ki je izbolšala njegovo zdravstveno stanje. Oglejte si primer Ive Waldhuber.

Zadovoljstvo s storitvijo tudi po uspešnem zaključku zdravljenja

Naši člani pa so bili zadovoljni tudi z odnosom po zaključku uspešnega zdravljenja. Pietro Braghieri v najnovejši izjavi – posneli smo jo dve leti po njegovem zdravljenju raka na črevesju – govori o tem, da ga družba Best Doctors spremlja tudi pri preventivnih aktivnostih po ozdravitvi.