Second Medical Opinion – drugo zdravniško mnenje

Ali lahko strokovnjak da drugo mnenje, ne da bi pregledal bolnika?

Drugo mnenje se izdela na podlagi vaših izvidov in zdravstvenih podatkov. Analizira jih zdravstvena ekipa družbe Best Doctors. Njihova naloga je, da preverijo veljavnost in popolnost teh podatkov, da jih lahko strokovnjaki nato preučijo, ne da bi pregledali zavarovanca.

Kako poteka komunikacija, če je strokovnjak v tujini?

Zavarovancu se ni treba dogovarjati neposredno z mednarodnim strokovnjakom. Družba Best Doctors poskrbi za vse potrebno za izvedbo postopka InterConsultation.

Za komunikacijo z vami bo skrbel član naše krajevne zdravstvene skupine. Ta vam bo pojasnil vsak naslednji korak in ugotovitve v slovenščino prevedenega poročila InterConsultation.

Kako družba Best Doctors izbere najprimernejšega strokovnjaka za analizo posameznega primera?

Vzpostavljeno imamo podatkovno zbirko s 53.000 mednarodnimi strokovnjaki, ki so po mnenju strok najboljši na svojem področju.

Na podlagi podrobne analize zdravstvenih podatkov se odločimo za najboljšega strokovnjaka, in sicer vselej skladno z njegovim ali njenim znanjem in izkušnjami.

Ali se lahko obrnem na mednarodnega strokovnjaka, ki so mi ga priporočili?

To ni mogoče, saj menimo, da lahko pri družbi Best Doctors na podlagi izkušenj in dobrega poznavanja strokovnjakov najbolje izberemo najprimernejšega strokovnjaka za vsak posamezen primer.

Critical Advantage® – zdravljenje v tujini

Kakšne možnosti imam v zvezi s priporočenim zdravljenjem?

Na podlagi obsežnih izkušenj družbe Best Doctors kot ponudnika zdravstvenih storitev lahko poiščemo najboljše mednarodne strokovnjake in zdravstvene ustanove.

Družba Best Doctors bo predstavila možnosti glede zdravljenja skladno s priporočili mednarodnega strokovnjaka, nato pa vam bo pomagala izbrati najprimernejšo.

Kako sem lahko prepričan, da je zdravljenje v mednarodni ustanovi najboljša možnost, če mi diagnosticirajo resno bolezen?

Ko se zavarovanec, ki ima kritično bolezen, obrne na družbo Best Doctors, predstavlja prvi korak storitev InterConsultation, v sklopu katere pripravimo drugo strokovno zdravniško mnenje.

Mednarodni strokovnjaki, ki preučijo in potrdijo diagnozo, bodo priporočili najprimernejše zdravljenje.

Zavarovanci lahko izbirajo med različnimi mednarodnimi ustanovami, ki jim lahko po presoji družbe Best Doctors ponudijo najboljše možnosti skladno s priporočeno obliko zdravljenja.

Ali bi se lahko zdravil v Sloveniji, če je to področje delovanja nekega strokovnjaka?

Polica zajema vse zgoraj navedene oblike zdravljenja v tujini in tako dopolnjuje zdravstvene storitve slovenskega državnega zdravstvenega sistema ali zasebno zdravstveno zavarovalno polico, ki ne vključuje zdravljenja v tujini.

Ali so zavarovalne vsote zadosti visoke, da lahko krijejo zdravljenje v tujini, npr. v ZDA?

To zavarovanje je ustvarjeno za zagotavljanje najkakovostnejšega zdravljenja v prestižnih mednarodnih ustanovah. Vsote so zasnovane na podlagi obsežnih izkušenj družbe Best Doctors kot ponudnika zdravstvenih storitev in poznavanja zavarovalniškega sektorja družbe AmTrust Europe Limited.