OBVESTILO O ZASEBNOSTI TER VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

AMTRUST EUROPE LIMITED,Market Square House, St James’ s Street, Nottingham NG1 6FG, UK (upravljavec osebnih podatkov)  se zavzema za zaščito in spoštovanje vaše zasebnosti v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov (»zakonodaja« ).

2. KAKO LAHKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

2.1 Vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili v postopku sklepanja zavarovalne pogodbe, lahko uporabljamo na naslednje načine:

 • Za namene zagotavljanja zavarovanja, obravnave terjatev in katere koli druge sorodne namene. To lahko vključuje sklepanje zavarovanj s pomočjo avtomatskihsredstev – to je za izvedbo zavarovalne pogodbe med vami in nami.
 • Za ponujanje obnovitvenih, raziskovalnih ali statističnih namenov – to je za naše legitimne interese: za analizo zgodovinske dejavnosti, za izboljšanje naših ocenjevalnih algoritmov in za pomoč pri predvidevanju prihodnjega poslovnega vpliva. Za spodbujanje naših poslovnih interesov, krepitev ponudbe izdelkov in razvoj novih sistemov in procesov.
 • Da vam zagotovimo informacije, izdelke ali storitve, ki jih zahtevate od nas ali za katere menimo, da bi vas lahko zanimali – če ste se strinjali, da vas kontaktiramo v te namene.
 • Za obveščanje o spremembah naših storitev – to je za naše pravne in regulativne obveznosti.
 • Za zaščito pred goljufijami in pranjem denarja ter za izpolnjevanje splošnih zakonskih ali regulativnih obveznosti – to je za naše pravne in regulativne obveznosti.

2.2 Občutljive (posebne) osebne podatke (kot so informacije v zvezi z zdravjem) lahko zahtevamo za določene namene sklepanja zavarovanj in odkrivanja goljufij ali kot del postopka za obravnavanje odškodninskih zahtevkov. Zagotavljanje takih podatkov je pogojeno s tem, da lahko zagotovimo zavarovanje ali upravljamo terjatev. Čeprav lahko soglasje za obdelavo takih podatkov prekličete, lahko to povzroči, da ne bomo mogli nadaljevati s pokrivanjem ali obdelavo terjatev. Če nam bodo ti podatki posredovani, se bodo uporabljali samo za zgoraj navedene namene in se bodo obravnavali varno in v skladu s tem obvestilom.

3. RAZKRIVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam, ki z nami sodelujejo pri zagotavljanju izdelkov ali storitev, ali ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve v našem imenu. Ti vključujejo:

 1. podjetja iz naše skupine,
 2. povezane partnerje,
 3. posrednike, zastopnike, upravitelje tretjih strank, pozavarovatelje,
 4. druge zavarovalne posrednike,
 5. kreditne agencije,
 6. ponudnike zdravstvenih storitev,
 7. agencije za odkrivanje goljufij,
 8. cenilce škode,
 9. zunanja odvetniška podjetja,
 10. zunanje revizorje,
 11. regulativne organe in
 12. kot se zahteva po zakonu.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi:

  1. V primeru, da prodamo ali kupimo katero koli podjetje ali premoženje, saj lahko takrat vaše osebne podatke razkrijemo morebitnemu prodajalcu ali kupcu takšnega podjetja ali premoženja.
  2. V primeru, da katero koli družbo AmTrust ali vso njegovo premoženje pridobi tretja stranka, bodo osebni podatki strank, ki jih ima podjetje, eno od prenesenih sredstev.
  3. V primeru, da je to potrebno za zaščito pravic, lastnine ali varnosti družbe AmTrust, naših strank ali drugih.

4. MEDNARODNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko prenesemo na destinacije zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). Če prenesemo vaše osebne podatke zunaj EGP, bomo zagotovili, da se bodo obravnavali varno in v skladu s tem obvestilom o zasebnosti ter zakonodajo. Podatke prenašamo le v države, za katere Evropska komisija meni, da imajo ustrezno stopnjo zaščite, ali pa, če ni sklepa o ustreznosti, uporabljamo za zaščito podatkov pri teh strankah »standardne pogodbene klavzule«, katere je odobrila Evropska komisija. Kopijo »standardnih pogodbenih klavzul« lahko dobite, če pišete na naslov: The Data Protection Officer, AmTrust International, 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7BB, UK.     

5. VAŠE PRAVICE

Imate pravico, da:

 1. nas prosite, da vaših podatkov ne obdelujemo za namene trženja;
 2. si ogledate kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas;
 3. nas prosite, da delno ali v celoti, začasno ali trajno, izbrišemo vaše osebne podatke (predmet določenih izjem);
 4. zahtevate popravek ali izbris vseh netočnih ali zavajajočih podatkov;
 5. nas prosite, da pošljemo kopijo vaših podatkov kateremu koli nadzorniku;
 6. vložite pritožbo pri lokalnemu organu za varstvo podatkov;

Preklic privolitve ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi zakona, pogodbe ali zakonitega interesa. Za dostop do vaših osebnih podatkov, pišite na naslov: The Data Protection Officer, AmTrust International, 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7BB, UK.        

6.TRŽENJE

 • Kjer ste podali soglasje, si lahko osebne podatke, ki nam jih posredujete, izmenjujemo znotraj skupine družb AmTrust in z drugimi podjetji, s katerimi vzpostavljamo komercialne povezave, navedene v točki 3. tega obvestila.
 • Za namen izvajanja segmentiranega (neposrednega) trženja, ki vključuje obvestila o novih izdelkih, storitvah ali ponudbah, za katere menimo, da vas zanimajo, ali da vam nudimo komercialne novosti, vse na podlagi vašega profila, kar pomeni oblikovanje vašim potrebam, željam, zahtevam in interesom prilagojenih ponudb, vas lahko oni in mi kontaktiramo preko:
  • Elektronske pošte
  • Klica po telefonu
  • Sporočil po telefonu (SMS)
  • Pošte
  • Drugih poti

7. HRANJENJE PODATKOV

Vaših podatkov ne bomo obdržali dlje kot je potrebno in jih bomo upravljali v skladu z našim pravilnikom o hrambi podatkov. V večini primerov za obdobje hranjenja velja obdobje sedmih (7) let po izteku zavarovalne pogodbe ali našega poslovnega odnosa z vami, razen če bomo morali hraniti podatke za daljše obdobje zaradi poslovnih, pravnih ali zakonskih zahtev.

Podpisi zavarovanih oseb – v primeru, da v ponudbi in sklepalni dokumentaciji navajam osebne podatke mladoletne osebe mlajše od 18 let (ime, priimek, davčna številka, datum rojstva, spol), s podpisom izjavljam, da privolitev podajam kot zakoniti zastopnik zavarovanca: