Best DoctorsNovice

Zadovoljstvo ohranjamo tudi med epidemijo

By 11.12.2020 18 decembra, 2020 No Comments

Že v spomladanskem delu epidemije smo vsi živeli v precejšnji negotovosti. V naši ekipi pa smo si ob splošnem izboljšanju razmer najbolj želeli, da bi za naše člane po ustaljenih tirnicah čimprej potekalo tudi zdravljenje v tujini. Med majem in oktobrom smo nato obravnavali 68 primerov članov, ki so v okviru storitev Best Doctors v tem času zaključili zdravljenje v tujini, prejeli drugo zdravniško mnenje ali pa dodatne napotke za zdravljenje v Sloveniji.

Največ primerov smo obravnavali iz diagnostičnih področij onkologije, ortopedije in nevrologije, sledijo travmatologija, kardiovaskularne bolezni in tirologija. Največ članov je bilo starih med 41 in 50 let (31%) in med 51 in 60 let (26%), 19% starejših od 60, 7% pa mlajših od 20.

Omenjeni člani, ki so v tem času izkusili naše storitve, so izkušnjo ocenili s povprečno oceno 9,49. Pri tem je 42 oseb podalo oceno 10, 21 pa devet.

Najpogostejša področja

Onkologija

Ortopedija

Nevrologija

Travmatologija

Najpogostejše starostne skupine

41 - 50

31%

51 - 60

26%

> 60

19%

< 20

7%

Povprečna ocena zadovoljstva

95

Kaj jih je najbolj prepričalo?

Vaš prvi stik z nami so prijazni glasovi v našem asistenčnem centru (na številki 080 88 12). Nato po telefonu najprej opravite razgovor z našim zdravnikom v Sloveniji, ki pregleda vaš primer, skupaj z njim pa se odločite o najprimernejšem naslednjem koraku.

Naši člani so pri tem poudarili zadovoljstvo s »hitrostjo in prijaznostjo asistence« in »konkretnostjo reševanja zdravstvenega primera«. Zdravnik v Sloveniji jim je največkrat »podal vse potrebne odgovore glede zdravstvene težave« in jim »prijazno ter zavzeto ponudil hiter in konkreten nasvet glede nadaljne obravnave«.

Člani so prevedeno poročilo drugega mnenja najboljših specialistov v povprečju prejeli v 35 dneh od prvega klica. Pri tem najpogosteje omenjajo »razumljivost in preglednost poročila« ter dejstvo, da so »slovenski zdravniki upoštevali predloge poročila specialista«. Najbolj pa nas seveda veseli, da je poročilo veliki večini pomagalo pri nadaljnjem reševanju zdravstvene težave ali pa so z njim prejeli potrditev, da je diagnoza ustrezna.